CALL US NOW

094 329 2393

we are open

09:00-20:00

email address

e.smiledent@gmail.com

คลินิกทันตกรรม เอฟเวอรี่เดย์ สไมล์

เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรอยยิ้มให้กับคุณ

ราคาทันตกรรมทั่วไป
ค่ารักษาทันตกรรมทั่วไป หน่วยละ ราคา (บาท)
การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา และปรึกษาจัดฟัน - ฟรี
ขูดหินปูนราคา ทั้งปาก 600-1,000
ราคา อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ซี่ละ 600-1,000
ราคา ค่าอุดหรือปิดช่องว่างระหว่างซี่ฟัน ซี่ละ 1,000-2,000
ราคา เอกซ์เรย์ ฟิล์มเล็ก ต่อฟิล์ม 150
ราคา เอกซ์เรย์ แบบ OPG ต่อฟิล์ม 400
ราคา เอกซ์เรย์ แบบ Ceph ต่อฟิล์ม 400
ราคา เอกซ์เรย์ แบบ PA skull ต่อฟิล์ม 400
ราคา เอกซ์เรย์ แบบ CT scan ต่อฟิล์ม 3,500
ฟอกสีฟันราคา
ค่ารักษาทันตกรรมทั่วไป หน่วยละ ราคา (บาท)
ราคา ฟอกสีฟัน ในคลินิก ต่อคน 7,500
ราคา ฟอกสีฟัน ทำที่บ้าน ต่อคน 2,500-3,000
ราคา น้ำยาฟอกสีฟัน ยี่ห้อ Zoom หลอดละ 700
ถอนฟัน ผ่าฟันคุดราคา
ค่ารักษาทันตกรรมทั่วไป หน่วยละ ราคา (บาท)
ราคา ถอนฟัน ซี่ละ 600 - 1,000
ราคา ผ่าฟันคุด ซี่ละ 1,500 - 4,000
รักษารากฟันราคา
ค่ารักษาทันตกรรมทั่วไป หน่วยละ ราคา (บาท)
ราคา การรักษารากฟัน ซี่ละ 4,000-10,000
ฟันปลอมแบบติดแน่น (ครอบฟัน, สะพานฟัน)
ค่ารักษาทันตกรรมทั่วไป หน่วยละ ราคา (บาท)
ราคาวัสดุแบบไม่มีนิเกิล ซี่ละ 6,000-8,000
ราคาวัสดุโลหะมีผสมทอง80% ซี่ละ 15,000-20,000
ราคาวัสดุ All Ceramic (ไม่มีโลหะ) ซี่ละ 15,000-20,000
แกนฟัน 2,500-3,000
ฟันปลอมชนิดถอดได้
ค่ารักษาทันตกรรมทั่วไป หน่วยละ ราคา (บาท)
ฐานพลาสติก ค่าทำฐานและค่าทำฟัน เริ่มต้น 1,300
ฐานโลหะ ค่าทำฐานและค่าทำฟัน เริ่มต้น 6,300
ฟันปลอมทั้งปาก ชิ้นละ 6,000
Hooks like teeth ตัวละ 500
Night guard ชิ้นละ 2,500
ราคาวีเนียร์แบบถอดได้
หรือ Smart Veneer Removable
ชิ้นละ 10,000
รากฟันเทียมราคา
ค่ารักษาทันตกรรมทั่วไป หน่วยละ ราคา (บาท)
รากฟันเทียม ซี่ละ 35,000-70,000
จัดฟัน แบบโลหะ ราคา
ค่ารักษาทันตกรรมทั่วไป หน่วยละ ราคา (บาท)
ตรวจสุขภาพช่องปากและปรึกษาจัดฟัน - ฟรี
ราคา จัดฟัน แบบโลหะติดแน่น ราย 37,000 - 50,000
Retainer ชิ้นละ 2,500

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราคา ค่าใช้จ่าย การรักษาด้วยรากฟันเทียม

ราคารากฟันเทียม ที่กล่าวข้างต้นเป็น ราคา ค่าใช้จ่าย มาตรฐานในการทำ รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ( Porcelain fused to Metal : Palladium Alloy ) ถ้าต้องการได้ ครอบฟัน หรือสะพานฟัน ที่เป็นเซรามิกทั้งชิ้นหรือวัสดุโลหะผสมที่คุณภาพสูงกว่าปกติจะต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่าย ในส่วนต่างเพิ่มเติมขึ้นจากแพ็คเกจ ค่าใช้จ่ายของการทำรากเทียมนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากการคำนวณค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ค่าปลูกกระดูก, ค่าวัสดุผงกระดูกที่ใช้, ค่าเอ็กซเรย์, ค่ายา, ค่าถอนฟัน หรือแม้แต่ค่า ฟันปลอมชั่วคราว ซึ่งจะมีการคิดค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมี การทำการรักษานั้นๆร่วมกับการทำ รากฟันเทียม
การทำการรักษาด้วยรากเทียมเพื่อรองรับทั้งปากนี้ จะมีการขอชำระมัดจำตั้งแต่ก่อนเริ่มการรักษาขั้นตอนที่ 1 ที่เป็น ส่วนการศัลยกรรมก่อนการทำศัลยกรรม
หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ